Hatimindirelim.com | Hatim indirmek için, cüz alın. 16 Nisan 2014 , Çarşamba

60.000 Yasin-i Şerif okunacak.
55
2078
İlimleri Kur’ân’dan, Din’den ve imandan ayrı ve müstakil görmek bir tefrit, Kur’ân’ı müsbet ilimlerin peşinden koşturmak ve onu âdeta bir fizik, kimya, tıp, matematik, astronomi kitabı saymak da bir ifrattır.

Kur’ân bir hayat kitabıdır. İnsan hayatını nizama koymak için gelmiştir. Hedefi insandır. İnsanın hem dünyada hem de ahirette mutluluğudur. Kur’ân sadece bunlardan birini değil her ikisini de dikkate alır. Bu yüzdendir ki, onun bütün buyrukları fert ve toplum hayatının arızalarını giderme, eksiklerini tamamlama, aksayan yönlerini düzeltme, ıslah edip geliştirme ve kemâle erdirme istikametindedir. Bu açıdan baktığımız zaman Kur’ân-ı Kerîm’in iki mühim vasfı öne çıkar:
Müslümanların 3. Halifesi Hz. Osman'a ait, ceylan derisi üzerineyazılmış paha biçilmeyen 28 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim'in OsmanlıSultanı Abdülmecit'in torunu Bereket Şah tarafından Mevlana Müzesi'nebağışlandı. Bereket Şah, yıllardır özel bir banka kasasında sakladığı Kuran'ı Kerim ile birlikte Hz Ali'nin Seceresi Hattu Bubari, Altın Tezhipli Kuran'ı Kerim ve yeşil renkli el yapımı rahleyi de müzeye teslim etti.

     Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar yüzünden veya ezbere okuyarak bitirmeye hatim denir. Esas gaye haline getirilmesi gereken hatim ise, Kur’an’ın kendisini bir taraftan dil ile okurken bir taraftan da onu anlamaya çalışmak, anladıklarımız üzerinde düşünmek ve onu hayatımıza hayat kılmaktır. Hatim, kelime anlamı ile, Kur´an'ı Kerimi yüzünden başından sonuna kadar okumaktır.

    Kur´an okumanın fazileti, adabı konusunda bilgi sahibi olmanın yararlılığı şüphe götürmez. Hz.Peygamber, Kur'an okumanın erdemliliği hakkında ümmetine unutulmaz öğütler vermiştir. Biz sadece ikisinin anlamına işaret edelim: "Ümmetimin ibateninin en üstünü Kur'an okumaktır." "Sizin en hayırlınız, Kur´an'ı öğrenip onu, başkasına da öğreteninizdir."

Hatmin fazileti: Hatim hadisin ifadesiyle Allah’a sevimli olan amellerdendir. Bu hadis Tirmizi’de şöyle geçmektedir: İbni Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Bir adam: "Ey Allah'ın resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" cevabını verdi. Adam "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye sorunca: "Kur'ân'ı başından sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar" cevabını verdi." (Tirmizî, Kırâat 4)

Kendilerine verdigimiz Kitabi geregi gibi okuyanlar, iste ona iman edenler bunlardir. Kim de onu inkâr ederse, artik onlar hüsrana ugrayanlarin ta kendileridir.

Bakara Suresi(121)

Kim, bir kula ihtiyacı anında yardım ederse, ayakların kaydığı (Kıyamet) gününde Allahu Teala onun makamını sabit kılar.
İbn-i Hibba'ın İbn-i Ömer

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayati sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.

Lokman Suresi(33)

İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için O na eşler koşar. (Ey Muhammed!) De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak cehennem ehlindensin!

Zümer Suresi(8)

Etiketler : zümer suresi 8
SEO Stats powered by MyPagerank.Net